2016-10-05 : Zasłużeni dla rozwoju uzdrowisk i turystyki

Zasłużeni dla rozwoju uzdrowisk i turystyki

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji w Konstancinie-Jeziorna odbyła się jubileuszowa gala na której uhonorowano osoby najbardziej zasłużone dla turystyki i rozwoju gmin uzdrowiskowych. Miejsce jubileuszu nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ jednym z głównych inicjatorów powstania stowarzyszenia, a następnie pierwszym prezesem zarządu był mgr Józef Hlebowicz - ówczesny burmistrz Konstancina-Jeziorna.

Gośćmi jubileuszu byli m.in. minister Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Piotr Warczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP, Elżbieta Mianowska - Naczelnik Wydziału Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia RP, Wojciecha Fedyk -  Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Bartłomiej Walas -  Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie, przyznanych przez Prezydenta RP, odznaczeń państwowych, ministerialnych odznak honorowych „Za Zasługi dla Turystyki”, a także medalu „Za zasługi dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”. Wśród uhonorowanych znaleźli się również przedstawiciele rabczańskiego samorządu. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała z rąk ministra Andrzeja Dery burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło. Burmistrz odebrała też Medal „Zasłużony dla Gmin Uzdrowiskowych RP”. Odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki, został odznaczony wiceburmistrz Robert Wójciak, a Małgorzata Skwarek, prezes Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Uzasadnienia przyznania odznaczeń - poniżej.

Wśród uhonorowanych znaleźli się również Maria Daszkiewicz, która otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Danuta Borek (Medal za Długoletnią Służbę) oraz Małgorzata Perucka, której przyznano Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Wyjątkowe podziękowania za 25 lat działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, rozwoju uzdrowisk i samorządu w Polsce na ręce Pana Jana Golby – wieloletniego Prezesa Zarządu i współzałożyciela Stowarzyszenia złożyli przedstawiciele naszej „rodziny uzdrowiskowej” tj. Ewa Przybyło, Dariusz Reśko i Janusz Gromek.

SGU RP powstało w 1991 roku. Jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska. Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska.


Relacja z Jubileuszu — ITV PIASECZNO
Więcej informacji na temat konkursu i Laureata:
www.sgurp.pl i www.ekouniejow.pl

Brązowy Krzyż Zasługi

Burmistrz Rabki-Zdroju, mgr inż. Ewa Przybyło, absolwentka Politechniki Krakowskiej, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz wiele certyfikatów, m.in. w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej i zarządzania projektami, swoją funkcję pełni nieprzerwanie od 2006 r. W tym czasie podjęła wiele działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb i warunków bytu mieszkańców oraz rozwoju i promocji Gminy. Najważniejsze osiągnięcia to: przejęcie przez Gminę Rabka-Zdrój od Starostwa Powiatowego w Nowym Targu Rabczańskiego Szpitala 2007; otwarcie jedynej w Małopolsce Tężni Solankowej połączonej z Pijalnią Wód Mineralnych 2009; kompleksowa rewitalizacja Parku Zdrojowego 2008-2011; modernizacja Rabczańskiego Amfiteatru 2011-2012; utworzenie Gimnazjum w sołectwie Ponice i 3 punktów przedszkolnych na terenie Gminy 2010; otwarcie punktu informacji turystycznej w ramach projektu Województwa Małopolskiego pn. Małopolski System Informacji Turystycznej 2011; wybudowanie wieży widokowej na wzniesieniu Królewska Góra 2011; budowa Domu Strażaka i Wiejskiego Centrum Kulturalno-Sportowego w sołectwie Chabówka 2012 (inwestycja w trakcie realizacji); wybudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju 2013; zakup siłowni zewnętrznej do Parku Zdrojowego 2013; utworzenie siłowni i placów zabaw w sołectwach – Chabówka, Ponice, Rdzawka (2010-1014),budowa najnowocześniejszego w Małopolsce Trial i Skateparku  wraz z torem do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich 2013-2014;  Kompleksowa przebudowa, remont i  modernizacja Kina Śnieżka  2014-2015. Zaangażowanie Pani Burmistrz jest widoczne także na polu działań proeuropejskich. Rabka-Zdrój podjęła i utrzymuje współpracę partnerską z 4 europejskimi miastami: z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Węgrami. Ponadto Pani Burmistrz przyznaje co roku dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych. Dba również o ich dobro- przykładem jest m.in. nowa siedziba Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rabce-Zdroju oraz siedziba Rabczańskiego UTW. Dzięki jej poparciu i zabiegom powstała Rabczańska Spółdzielnia Socjalna "Dziewięćsił" zatrudniająca bezrobotnych. W dowód uznania zasług Pani Burmistrz  otrzymała wiele wyróżnień, oprócz w/w odznaczeń- dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego 2013 oraz wyróżnienia w Rankingu Perły Samorządu 2012, w kategorii najlepszy włodarz w miastach do 100 tyś. mieszkańców, (Dziennik Gazeta Prawna), w 2015 r. w konkursie Przyjazna Gmina oprócz nagrody Laureat w kat. gmina miejsko-wiejska o charakterze turystycznym (od 10- 20 tys. mieszkańców). Pani Burmistrz została nagrodzona tytułem "SAMORZĄDOWIEC 25 – LECIA". W bieżącym roku, w plebiscycie Osobowość Ziem Górskich Pani Burmistrz zajęła II miejsce w kategorii "Samorządowiec/ Polityk Ziem Górskich".

Medal Złoty  za Długoletnią Służbę

Pani Małgorzata Skwarek ukończyła w 1981 roku Technikum Rachunkowości Rolnej w Jordanowie, zaś pracę podjęła wcześniej- od 2 listopada w 1972 roku w Gminnej Spółdzielni w Jordanowie na stanowisku fakturzystki. W szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju podjęła pracę z dniem 1 listopada 1975 r. pracując nieprzerwalnie do chwili obecnej, początkowo na stanowisku rejestratorki, referenta ekonomicznego, starszego referenta administracyjnego, starszego statysty medycznego oraz Kierownika Biura Rejestru Usług Medycznych. Następnie, począwszy od 18 lutego 2008 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju.” Praktyka zawodowa Pani Małgorzaty Skwarek jest bogata. Nabyła umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i wieloletnie doświadczenie zostało wykorzystane w bieżącej pracy i na obecnym stanowisku. Wykonuje wszelkie zadania w sposób rzetelny i terminowy. Charakteryzuje ją sumienność, a w kontaktach z klientami i współpracownikami wysoka kultura osobista i postawa etyczna. Dzięki umiejętności pracy w grupie, jej pomoc w realizowanych zadaniach miała wpływ na pomyślny przebieg wielu przedsięwzięć istotnych dla spółki i dla mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości w zakresie opieki zdrowotnej i świadczonych usług. W okresie sprawowania przez nią funkcji Prezesa Spółki zdobywając środki zewnętrzne doprowadziła do doposażenia szpitala w sprzęt medyczny, co wpłynęło na znaczną poprawę warunków leczenia pacjentów. Dzięki jej zaangażowania i determinacji, pomimo różnych przeciwności, Szpital Miejski w Rabce-Zdroju został zmodernizowany i jest oceniany bardzo wysoko przez osoby korzystające z usług tej placówki.

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki”

Pan Robert Wójciak od wielu lat z zaangażowaniem działa na rzecz turystyki. M.in. dzięki jego pracy zostało zrealizowanych mnóstwo projektów z dziedziny turystyki, nad którymi również teraz trzyma pieczę i które stanowią o turystycznym charakterze Gminy. Rabka-Zdrój może się pochwalić wieloma konkretnymi dokonaniami w dziedzinie turystyki w okresie ostatnich kilku lat. Doceniona została za działania na rzecz rozwoju turystyki m.in. za kompleksową rewitalizację Parku Zdrojowego, budowę Tężni Solankowej i Pijalni Wód Mineralnych, budowę wieży widokowej na Polczakówce, za uruchomienie punktu informacji turystycznej w ramach projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej”, podjęcie współpracy partnerskiej w dziedzinie turystyki z czterema miastami z krajów Unii Europejskiej: Francją, Wielką Brytanią, Niemcami oraz Węgrami, za współpracę z miejscowym oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie organizowania rajdów turystycznych i oznakowania szlaków turystycznych, czy też za uczestnictwo w targach turystycznych. Dzięki podejmowanym działaniom udało się umocnić i wyeksponować turystyczne walory gminy. Efektem są przyznawane Gminie nagrody, m.in.: dwukrotne wyróżnienie w kategorii miasta/gminy w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski”, w którym wybierane są największe atrakcje turystyczne naszego województwa – jako dowód  uznania turystów dla zmian, jakie w zachodzą w Rabce-Zdroju od kilku lat, zmian na lepsze, które symbolizują liczne inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rozrywkową; tytuł laureata Nagrody Sezonu 2011 w kategorii „Wypoczynek w mieście”, w III Konkursie „Mistrz Turystyki Gastronomii i Rozrywki 2011” organizowanym przez Wydawnictwo REGIONY oraz wydawcę magazynów „Naszym Szlakiem” i „Turystyczny Szlak” - o wyborze zdecydowali klienci-turyści. Nie bez znaczenia jest także promowanie przez Pana Wiceburmistrza imprez z zakresu turystyki górskiej. Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć akcję „Odkryj Beskid Wyspowy”, której celem jest popularyzacja tego nieodkrytego jeszcze zakątka polskich gór, popularyzacja jego kultury, historii i przyrody. W ramach akcji organizowany jest cykl górskich wędrówek na szczyty Beskidu Wyspowego. Pod koniec 2014 roku Gmina Rabka-Zdrój realizowała projekt „Tradycyjna i nowoczesna promocja w Gminie Rabka-Zdrój”. Projekt miał na celu wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez wydanie folderów, utworzenie mobilnej aplikacji oraz systemu oznakowania obiektów noclegowych. Pan Robert Wójciak docenił możliwości wynikające ze stworzenia aplikacji mobilnej dla Gminy Rabka-Zdrój – kompleksowego przewodnika turystycznego po Gminie Rabka-Zdrój, który umożliwia interaktywne korzystanie z atrakcyjnej i profesjonalnie przygotowanej informacji turystycznej na ekranie telefonu komórkowego – i szczerze je poparł. Również podjęcie działania, mającego na celu oznakowanie obiektów noclegowych z terenu Gminy Rabka-Zdrój tabliczką „Nocleg w Zdroju”, odbyło się przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Pana Roberta Wójciaka. Główną ideą oznakowania jest utworzenie wspólnego znaku jakości obiektów noclegowych, łatwo rozpoznawalnego dla turystów.


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

2007-05-21


2007-06-06


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl